Měníme tvář
pardubické dopravy

V průběhu dvou let jste se s námi podíleli na návrzích změn v pardubické dopravě, které jsme dali dohromady v podobě ParduPlánu a zorganizovali k tomu i jeho veřejné projednání.

Co je ParduPlán?

ParduPlán je plán jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, zkráceně ParduPlán, zmapuje problémové partie pardubické dopravy, zváží výzvy, které mohou přijít a navrhne řešení, která všem Pardubákům usnadní pohyb po městě.

Někde pomůže třeba změna vyhlášky. Jinde to budou radikálnější zásahy do vizáže města např. v podobě úplně nových chodníků, silnic nebo linek MHD.

Cíle ParduPlánu

ParduPlán chce sladit všechny způsoby pohybu osob a zboží ve městě. Aby doprava fungovala jako jeden celek v souladu s potřebami obyvatel.

Plán udržitelné městské mobility má zajistit plynulejší a bezpečnější přesun lidí a zboží, který bude šetrnější k životnímu prostředí.

S přibývajícím počtem aut a rozrůstající se zástavbou doprava nesmí ztrácet dech. Pardubická doprava a její další vývoj musí být dlouhodobě udržitelná.

Fáze projektu

05/2020 — 07/2021

07/2021 — 02/2022

02/2022 — 03/2022

ANALYTICKÁ ČÁST

V rámci analytické části se nám díky spolupráci se širokou a odbornou veřejností podařilo zmapovat dopravní systém, vytvořit model dopravy stávajícího stavu a určit možné hrozby jednotlivých systémů a příležitosti k jejich zlepšení.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Díky analýze, dopravního modelu a odborných diskuzí vznikla koncepce rozvoje dopravy ve městě Pardubice. Výsledkem je návrh opatření, která povedou k naplnění vize mobility a ke změně dopravního chování směrem k udržitelným druhům dopravy.

SESTAVENÍ PARDUPLÁNU

Schválením ParduPlánu příslušnými orgány zapisují Pardubice nový milník ve strategickém plánování dopravy. Je definován směr, cíl a začíná opatrná cesta vpřed. Realizace navržených projektů a hodnocení dopadů zajistí pardubické dopravě dlouhodobou kondici.

Aktuálně o ParduPlánu

Jak je na tom emhádéčko?

Jak je na tom emhádéčko?

Pardubáci využívají MHD ve 22 % svých cest po městě. Tento podíl od roku 2012 mírně stoupá, tehdy činil pouze 19 %. Celkovou nabídku veřejné hromadné dopravy (VHD) v běžném pracovním dni tvoří 1897...

Brožura ParduPlánu je venku

Brožura ParduPlánu je venku

Věděli jste, že celý dokument ParduPlán má bez příloh 440 stran? Celý jsme ho přečetli, aby vy už jste nemuseli! A vytvořili jsme brožuru. Ta obsahuje to nejdůležitější z analytické i návrhové části...

Schválení návrhové části

Schválení návrhové části

ParduPlán má za sebou další milník, návrhovou část ParduPlánu schválilo také Zastupitelstvo města Pardubic! Zastupitelé zahájili své jednání debatou o pardubické dopravě a finalizaci návrhové části...

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice