Měníme tvář
pardubické dopravy

V průběhu dvou let jste se s námi podíleli na návrzích změn v pardubické dopravě, které jsme dali dohromady v podobě ParduPlánu. Nyní si ho můžete prohlédnout na odkazech níže.

Co je ParduPlán?

ParduPlán je plán jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, zkráceně ParduPlán, zmapoval problémové partie pardubické dopravy, zvážil výzvy, které mohou přijít a navrhl řešení, která všem Pardubákům usnadní pohyb po městě.

Někde pomůže třeba změna vyhlášky. Jinde to budou radikálnější zásahy do vizáže města např. v podobě úplně nových chodníků, silnic nebo linek MHD.

Cíle ParduPlánu

Sladit všechny způsoby pohybu osob a zboží ve městě tak, aby doprava fungovala jako jeden celek v souladu s potřebami obyvatel.

Zajistit plynulejší a bezpečnější přesun lidí a zboží, který bude šetrnější k životnímu prostředí.

Aby s přibývajícím počtem aut a rozrůstající se zástavbou doprava neztratila dech a aby byla pardubická doprava a její další vývoj dlouhodobě udržitelná.

Fáze projektu

05/2020 — 07/2021

07/2021 — 02/2022

02/2022 — 03/2022

ANALYTICKÁ ČÁST

V rámci analytické části se nám díky spolupráci se širokou a odbornou veřejností podařilo zmapovat dopravní systém, vytvořit model dopravy stávajícího stavu a určit možné hrozby jednotlivých systémů a příležitosti k jejich zlepšení.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Díky analýze, dopravního modelu a odborných diskuzí vznikla koncepce rozvoje dopravy ve městě Pardubice. Výsledkem je návrh opatření, která povedou k naplnění vize mobility a ke změně dopravního chování směrem k udržitelným druhům dopravy.

SESTAVENÍ PARDUPLÁNU

Schválením ParduPlánu příslušnými orgány zapisují Pardubice nový milník ve strategickém plánování dopravy. Je definován směr, cíl a začíná opatrná cesta vpřed. Realizace navržených projektů a hodnocení dopadů zajistí pardubické dopravě dlouhodobou kondici.

Aktuálně o ParduPlánu

Je doprava v klidu?

Je doprava v klidu?

Doprava v klidu neboli parkování a odstavování vozidel patří mezi nejkomplikovanější segmenty dopravní soustavy s bezprostřední vazbou na územní plánování. Počet osobních vozidel stále narůstá a...

Kdo málo chodí, sám sobě škodí?

Kdo málo chodí, sám sobě škodí?

Pardubáci chodí ve 31 % za svými cíli pěšky.Pouze pěší dopravu tak pro dosažení cíle své cesty využije každý třetí obyvatel města. Pěší doprava je ale spjata prakticky s jakoukoliv mobilitou,...

Jak šlape cyklistika?

Jak šlape cyklistika?

Pardubáci využívají kolo ve 14 % svých cest. Patří tak v rámci České republiky mezi špičku a v porovnání s podobnými městy je na tom lépe pouze Hradec Králové. A proč je to pozitivní zpráva?...

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice