Měníme tvář
pardubické dopravy

Přidělávají vám vrásky časté dopravní zácpy, chybějící cyklostezky nebo přechody? Nebo vás v dopravě trápí úplně jiné problémy?

V průběhu dvou let jste se s námi podíleli na návrzích změn v pardubické dopravě, které jsme dali dohromady v podobě ParduPlánu a zorganizovali k tomu i jeho veřejné projednání.

Po schválení ParduPlánu si zde budete moci všechny plánované změny prohlédnout. Cesta ke schválení jde přes Radu, Krajský úřad, Zastupitelstvo a taky přes Ministerstvo dopravy, tak držte palce!

Co je ParduPlán?

ParduPlán je plán jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, zkráceně ParduPlán, zmapuje problémové partie pardubické dopravy, zváží výzvy, které mohou přijít a navrhne řešení, která všem Pardubičanům usnadní pohyb po městě.

Někde pomůže třeba změna vyhlášky. Jinde to budou radikálnější zásahy do vizáže města např. v podobě úplně nových chodníků, silnic nebo linek MHD.

Cíle ParduPlánu

ParduPlán chce sladit všechny způsoby pohybu osob a zboží ve městě. Aby doprava fungovala jako jeden celek v souladu s potřebami obyvatel.

Plán udržitelné městské mobility má zajistit plynulejší a bezpečnější přesun lidí a zboží, který bude šetrnější k životnímu prostředí.

S přibývajícím počtem aut a rozrůstající se zástavbou doprava nesmí ztrácet dech. Pardubická doprava a její další vývoj musí být dlouhodobě udržitelná.

Fáze projektu

05/2020 — 07/2021

07/2021 — 02/2022

02/2022 — 03/2022

ANALYTICKÁ ČÁST

V rámci analytické části se nám díky spolupráci se širokou a odbornou veřejností podařilo zmapovat dopravní systém, vytvořit model dopravy stávajícího stavu a určit možné hrozby jednotlivých systémů a příležitosti k jejich zlepšení.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Díky analýze, dopravního modelu a odborných diskuzí vznikla koncepce rozvoje dopravy ve městě Pardubice. Výsledkem je návrh opatření, která povedou k naplnění vize mobility a ke změně dopravního chování směrem k udržitelným druhům dopravy.

SESTAVENÍ PARDUPLÁNU

Schválením ParduPlánu příslušnými orgány zapisují Pardubice nový milník ve strategickém plánování dopravy. Je definován směr, cíl a začíná opatrná cesta vpřed. Realizace navržených projektů a hodnocení dopadů zajistí pardubické dopravě dlouhodobou kondici.

Aktuálně o ParduPlánu

Veřejné projednání

Veřejné projednání

ParduPlán má za sebou veřejné projednání Na veřejném projednání 16. 3. 2022 jsme vám ve Společenském sále představili především návrhovou část, abyste "z první ruky" věděli, co se do budoucna v...

ParduPlán bude více viditelný

ParduPlán bude více viditelný

ParduPlán má svůj prostor už i v Radničním zpravodaji, se kterým jsme se rozhodli onu analytickou část trochu více přiblížit. Například jak jsou na tom cyklisté a lidé, co chodí pěšky z pohledu...

Dokončení analytické části

Dokončení analytické části

ParduPlán má za sebou analytickou fázi! Analytickou část ParduPlánu schválilo 24.6.2021 Zastupitelstvo města Pardubic a posléze i Rada města Pardubic. Po náročné práci, kterou významně ovlivnila...

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice