O PROJEKTU

… a něco více o tom kdo jsme

Co je to ParduPlán?

ParduPlán, neboli Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice je strategický dokument zabývající se dopravou, která ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost.

Moderní města čelí mnohým výzvám a hledají nová efektivní dopravní řešení, která ulehčí stávající infrastruktuře, zkvalitní veřejný prostor a podpoří udržitelné druhy dopravy. ParduPlán je plán, jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici.

Jak to probíhalo?

Základem projektu byla pečlivá analýza dopravního systému, která trvala až do poloviny roku 2021. V rámci analytické fáze probíhaly rozsáhlé průzkumy, sběr dat, tvorba modelu dopravy a také participace s veřejností, která je pro moderní přístup k dopravnímu plánování nezbytná.

Navazovala návrhová část, která trvala do února roku 2022 a která zjednodušeně určila to, jakým směrem se Pardubice v oblasti dopravy vydají. V rámci návrhové fáze pak vznikla sada různých opatření (investičních a provozních), které pomohou zvoleného cíle dosáhnout.

Protože má celý dokument bez příloh přes 440 stran, vytvořili jsme k němu brožuru, která obsahuje to nejdůležitější z analytické i návrhové části dokumentu, včetně základních informací o jeho vzniku. Online brožura ParduPlánu je nejjednodušší a nejpohodlnější způsob, jak získat relevantní informace o dopravě v Pardubicích a jejím plánování v budoucích letech.

Jaké jsou cíle ParduPlánu?

Projekt se zabývá všemi druhy dopravy ve městě – hromadnou, individuální, nákladní, nemotorovou, ale i dopravou v klidu (parkování). Ve výsledku chce nabídnout možnost bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí – mobility.

Základní cíle, ke kterým bude ParduPlán směřovat:

 • jasně definované strategické a specifické cíle směřující k udržitelné dopravě
 • zlepšení mobility a dostupnosti města ve vztahu k okolním obcím a spádovému území
 • zatraktivnění a zpříjemnění prostředí města
 • zvýšení dostupnosti města vč. okrajových částí
 • zvýšení bezpečnosti dopravy
 • zvýšení efektivity přepravy osob a zboží
 • ekonomický a společenský rozvoj města
 • zvýšení kvality života obyvatel
 • zlepšení image města

Obecným cílem ParduPlánu je ale to, aby byla doprava ve městě plynulejší, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí. Na tom pracují dopravní inženýři ve spolupráci s městem i odbornou a širokou veřejností.

ParduPlán se zaměřil na všechny stávající problémy i budoucí výzvy pardubické dopravy a navrhl řešení tak, aby byla doprava a její další vývoj tzv. dlouhodobě udržitelná.

Jak se můžete zapojit?

V průběhu zpracování projektu jste se zapojili skrze mnoho participačních aktivit, jako například workshopy pro odbornou veřejnost, veřejná projednání nebo dotazníky o mobilitě. Nejvíce jste se ale “vyřádili” skrze problémovou mapu, kterou jste zaplnili dopravními problémy a tím nám pomohli lépe pochopit neduhy pardubické dopravy – odkaz na její “syrové” výsledky je níže.

Projekt ParduPlán byl sice dokončen, ale jeho cesta teprve začíná a i s vaší pomocí je potřeba jej pravidelně aktualizovat. Vývoj celého projektu proto můžete nadále sledovat na těchto stránkách a na komunikačních kanálech města i našich mediálních partnerů, kde budeme o nadcházejících možnostech vašeho dalšího zapojení informovat. 

Pokud s námi chcete komunikovat přímo, sdílet nápady nebo připomínky, napište nám e-mail na komunikace@parduplan.cz

Tvůrčí tým projektu:

OBJEDNATEL

Statutární město Pardubice

… se rozhodlo iniciovat, řídit a zaplatit celý projekt.

ZHOTOVITEL

UDIMO, spol. s r.o. 

… a jeho dopravní experti, spolu s řídící a pracovní skupinou celý projekt postupně připravují.

ŘÍDÍCÍ SKUPINA
Řídící skupinu tvoří zodpovědní lidé ze strany města, kteří mají na starosti směřování celého projektu a rozhodují o všech jeho důležitých věcech.

 • Ing. Petr Kvaš (předseda)
 • Ing. Martin Charvát
 • Bc. Jan Nadrchal
 • PaeDr. Jan Mazuch
 • Ing. Vojtěch Jirsa Ph.D.
 • František Brendl
 • Ing. Ondřej Nečas
 • Ing. Miroslav Míča
 • Ing. Miroslav Čada
 • Ing. arch. Zuzana Kavalírová
 • Ing. Vladimír Bakajsa
 • Ing. Tomáš Pelikán
 • Ing. Aleš Kopecký
 • Ing. Petr Škoda

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupinu tvoří odborníci Magistrátu města Pardubice a dalších městských organizací. Vytváří odborné podklady pro rozhodování řídící skupiny.

 • Ing. Martin Kříbala (projektový manažer)
 • Ing. arch. Aleš Reiský
 • Ing. Jakub Kutílek
 • Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
 • Ing. Martin Ptáček
 • Ing. Pavel Bureš
 • Ing. Petra Harišová
 • Ing. Tomáš Kořínek
 • Mgr. Ing. Martin Slezák
 • Ing. Lenka Marková
 • Ing. Oto Doležal

Do projektu jsou mj. zapojeny i tyto organizace:

 • Dopravní podnik města Pardubic a.s.
 • Služby města Pardubic a.s.
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Pracovní skupinu tvoří odborníci Magistrátu města Pardubice a dalších městských organizací. Vytváří odborné podklady pro rozhodování řídící skupiny.

ODBORNÁ VEŘEJNOST
Odbornou veřejnost tvoří zástupci jednotlivých státních a městských organizací, municipalit města, dopravců v regionu, významných zaměstnavatelů, obchodních center, zájmových spolků a ostatních organizací, které přijaly pozvání ke spolupráci.

ŠIROKÁ VEŘEJNOST
Širokou veřejností jsou všichni ti, kteří nejsou uvedeni v rámci skupin výše, ale mají zájem zapojit se do projektu v rámci participačních aktivit.

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice