DĚKUJEME VÁM ZA POMOC !

Mapa je dočasně uzamčena, teď na ní pracuje Univerzita Pardubice a Dopravní fakulta Jana Pernera.

Souhrnné výsledky budou následně k dispozici.

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice