Doprava v klidu neboli parkování a odstavování vozidel
patří mezi nejkomplikovanější segmenty dopravní soustavy s bezprostřední vazbou na územní plánování. Počet osobních vozidel stále narůstá a není pro ně dostatek prostoru především v obytných oblastech. V Pardubicích bylo v roce 2022 cca 49,9 tisíc aut, přitom 34 % domácností nevlastní žádné auto, 53% domácností má jedno a 13 % domácností má dvě a více aut. Podle průzkumu “Česko v pohybu” jsme na tom tak podobně jako srovnatelně velká města.

10% vozidel v obytných oblastech parkuje v rozporu s legislativou.
To vyplývá z nočního průzkumu 12 obytných lokalit, v rámci kterých bylo ve veřejném prostoru zaparkováno 17 216 vozidel. Nevhodně lidé parkují auta např. v prostoru křižovatek, před přechody pro chodce nebo na chodnících. Nejvíce problematickými lokalitami jsou oblasti Drážka, Dubina a Dukla. Na sídlištích bylo také  321 nákladních vozidel odstavených na stáních pro osobní vozidla. Zaznamenali jsme také 431 vozidel odstavených na soukromých plochách, jednalo se převážně o parkoviště přilehlých obchodů po zavírací době, nejvíce u Kauflandu Bělehradská.

V centrální části města je v zóně placeného stání 4 016 parkovacích míst.
Ta využívají nejen návštěvníci ke krátkodobému parkování ale i rezidenti, kterých bylo v době průzkumu nasčítáno 2 736 a využívali tak 68% nabídky. Odhaduje se, že celková nabídka v centrální části města může generovat 14-16 tisíc vozidel za den.

Věděli jste, že?

Zaparkované auto potřebuje stejně místa jako 8 zaparkovaných kol.

Auta zaparkovaná u přechodů pro chodce brání ve výhledu nejen chodcům, ale také projíždějícím řidičům. Zhruba 40% dopravních nehod s účastí chodců se stalo právě na přechodech pro chodce.

V zónách placeného stání si můžete ověřit obsazenost a cenu na jednotlivých parkovištích online.