KE STAŽENÍ

Zde najdete všechny důležité dokumenty a související výstupy.

Přečetli jsme si celý ParduPlán, aby vy už jste nemuseli. A vytvořili jsme brožuru. Ta obsahuje to nejdůležitější z analytické i návrhové části dokumentu a základní informace o tom, jak celý projekt vznikal.

Brožura ParduPlánu

Návrhová část je před schválením a stále ještě prochází připomínkováním, níže si můžete prohlédnout její projednávanou verzi, včetně souvisejících příloh. Úkolem Návrhové části bylo určit směr, kterým se Pardubice v oblasti dopravy vydají. V rámci návrhové fáze vznikla pestrá sada opatření, které pomohou zvoleného cíle dosáhnout. Protože má každé z navržených opatření přesah do ostatních oblastí dopravy, dosažení zvoleného cíle (Vize mobility) bude dosaženo jejich synergickým efektem.

Návrhová část  (celou si ji i s přílohami můžete stáhnout skrze tento odkaz)

Základem projektu je pečlivá analýza, v rámci které provedli dopravní experti rozsáhlé průzkumy v terénu – sčítali nejen auta, ale i další druhy dopravy. Zkoumali parkování v centru i na sídlištích a studovali všechny projekty a podklady, které město v souvislosti s řízením dopravy doposud vytvořilo. Díky spolupráci se širokou a odbornou veřejností se nám podařilo dopravní systém zmapovat i z pohledu cestujících a vytvořit tak model dopravy současného stavu.

Analytická část  (celou si ji i s přílohami můžete stáhnout skrze tento odkaz)

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice