KE STAŽENÍ

Zde najdete všechny důležité dokumenty a související výstupy.

Přečetli jsme si celý ParduPlán, aby vy už jste nemuseli. A vytvořili jsme brožuru. Ta obsahuje to nejdůležitější z analytické i návrhové části dokumentu a základní informace o tom, jak celý projekt vznikal.

Brožura ParduPlánu

Návrhová část prošla v lednu roku 2023 svou první aktualizací, která reaguje na podněty komise Ministerstva dopravy ČR. Níže si můžete prohlédnout její projednávanou verzi, včetně souvisejících příloh. Úkolem Návrhové části bylo určit směr, kterým se Pardubice v oblasti dopravy vydají. V rámci návrhové fáze vznikla pestrá sada opatření, které pomohou zvoleného cíle dosáhnout. Protože má každé z navržených opatření přesah do ostatních oblastí dopravy, dosažení zvoleného cíle (Vize mobility) bude dosaženo jejich synergickým efektem.

Návrhová část  (celou si ji i s přílohami můžete stáhnout skrze tento odkaz)

Základem projektu je pečlivá analýza, v rámci které provedli dopravní experti rozsáhlé průzkumy v terénu – sčítali nejen auta, ale i další druhy dopravy. Zkoumali parkování v centru i na sídlištích a studovali všechny projekty a podklady, které město v souvislosti s řízením dopravy doposud vytvořilo. Díky spolupráci se širokou a odbornou veřejností se nám podařilo dopravní systém zmapovat i z pohledu cestujících a vytvořit tak model dopravy současného stavu.

Analytická část  (celou si ji i s přílohami můžete stáhnout skrze tento odkaz)

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice