Pardubáci využívají kolo ve 14 % svých cest. 
Patří tak v rámci České republiky mezi špičku a v porovnání s podobnými městy je na tom lépe pouze Hradec Králové. A proč je to pozitivní zpráva? Cyklistická doprava je flexibilní druh dopravy s minimálním záborem prostoru a nízkými ekonomickými nároky. Výhodnost cyklistické dopravy se projevuje především u cest do 3-6 km.

Cyklisté mají k dispozici celkem 151,2 km tras.
Téměř 40 % těchto tras je v podobě společných stezek pro chodce a cyklisty. To přináší problémy z hlediska šířkového uspořádání a bezpečnosti zejména na trasách s větší intenzitou cyklistů. Největší riziko dopravních nehod ale cyklisté zažívají na trasách nedostatečně oddělených od intenzivního automobilového provozu. Mezi lety 2015-2020 se stalo 415 nehod s účastí cyklisty, ve více než polovině případů (57 %) byl viníkem dopravní nehody cyklista.

Podle průzkumu dopravního chování Pardubicemi denně projede 29,3 tisíc cyklistů. 
Při analýze celkem 36 lokalit bylo zjištěno, že nejvíce cyklistů za 24 hodin byste napočítali na Třídě Míru (3202), dále na lávce přes Chrudimku u Maťáku a nebo třeba na ulici 17. listopadu.

Jak jezdit na kole a koloběžce bezpečně?

U 21% nehod se zaviněním cyklisty, byl dechovou zkouškou zjištěn alkohol. Cyklista je účastník silničního provozu, pro kterého platí stejná pravidla jako pro řidiče. Alkohol za řídítka nepatří.

Elektrokola a koloběžky jsou skvělé v tom, že je mohou využívat i starší lidé nebo ti, kteří mají nějaké pohybové problémy. Na cyklostezky však z bezpečnostních důvodů může pouze vozidlo, k jehož pohybu vpřed je nutné vynaložení lidské síly. Pokud je kolo vybaveno pomocným elektromotorem, nesmí přesáhnout konstrukční rychlost 25 km/h. Pokud tento parametr nesplňuje, je na něj pohlíženo jako na skútr – musíte mít řidičák, technickou prohlídku, registrační značku a povinné ručení.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou koloběžky postavené na úroveň jízdních kol a musíte tak dodržovat jistá pravidla. Mimo jiné ukazovat rukou při změně směru jízdy. Držet se za jízdy řidítek pouze jednou rukou ale není žádná sranda. Někteří jezdci dokonce ukazují směr jízdy raději nohou. My doporučujeme nezkušeným jezdcům raději se křižovatkám úplně vyhnout.