V roce 2017 vykonali lidé bezmála 33% všech cest po Pardubicích autem
Můžeme si pogratulovat, protože podle průzkumu “Česko v pohybu” se držíme pod celorepublikovým průměrem, který činí 39,1 %. Pardubáci se tak z pohledu udržitelné dopravy chovají zodpovědněji, než průměrní češi. Podíl automobilové dopravy je v Pardubicích srovnatelný s dalšími obdobně velkými českými městy, což souvisí především s dobrou dostupností základních služeb v docházkové vzdálenosti. Stále je ale co zlepšovat – zvyšování podílu udržitelných druhů dopravy v dělbě přepravní práce je příležitostí k dopravě, která bude plynulejší, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.

V roce 2020 činila automobilizace v Pardubicích 551 vozidel na 1000 obyvatel. 
Stupeň automobilizace je počet osobních vozidel na obyvatelstvo a v Pardubicích dlouhodobě roste. Přesně opačný trend má však počet cestujících v těchto vozidlech a průměrně je jen v každém čtvrtém vozidle spolujezdec. Obsazenost vozidel je v Pardubicích 1,24 osob na vozidlo. Menší obsazenost se projevuje zvýšením množství osobních vozidel na komunikacích, rostoucími nároky na parkování a také zhoršenou kvalitou životního prostředí v podobě emisí škodlivých plynů, volných částic nebo hluku. Právě nízká obsazenost a velký nárok na veřejný prostor dělá z automobilové dopravy neefektivní způsob dopravy po městě.

Na komunikacích města se pohybuje denně okolo 228 tisíc vozidel.
Pardubice jsou spádovým centrem, proto k nám denně vjíždí zhruba 67 tisíc vozidel z okolí. 17,2 tisíc (25,6 %) z těchto vozidel připadá na tranzitní dopravu, tedy vozidla pouze projíždějící městem. Podle dopravního průzkumu v centrální části města by mělo být přes 8 % automobilového provozu tvořeno nákladními vozidly nad 3,5 t. Tento objem bude do jisté míry v budoucnu odveden například pomocí obchvatů města.

Jak může každý z nás zmírnit automobilový provoz i spotřebu pohonných hmot?

Carpooling (spolujízda) – Cestující se předem domluví s řidičem automobilu, který by jinak nebyl plně vytížen, na společné jízdě nebo pravidelném společném dojíždění. Typickými případy je spolucestování kolegů do zaměstnání nebo do školy.

Carsharing (sdílení aut) Sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil sami. Může se jednat o sdružování lidí, kteří pak jsou spoluvlastníky automobilů, nebo podnikatelskou činnost na bázi sdílených kol.

Dovoz nákupů domů – Za zdánlivým rozmarem moderní doby se může skrývat i ulevení životnímu prostředí a hustému provozu ve městech. Doručovací služby mohou snížit emise uhlíku na tzv. poslední míli až o polovinu oproti dojíždění do obchodů vlastním autem. Nejšetrnějším nákupem však stále zůstává pěší chůze nebo jízda na kole.