První workshop s odbornou veřejností pomohl identifikovat 4 největší problémy dopravy.

Dne 23. června 2020 se uskutečnil první workshop s odbornou veřejností. Z 96 pozvaných partnerů se jich do Společenského sálu Magistrátu města Pardubice dostavilo 42, aby společně identifikovali problémy a potenciály dopravy ve městě Pardubice.

Účastníci se setkali u čtyř kulatých stolů, rozděleni podle svého odborného zaměření a prostřednictvím facilitátorů a moderované diskuze pracovali na identifikaci problémů a potenciálů města Pardubic, týkajících se dopravy.

Po více než 3 hodinách práce následovalo zhodnocení a vytipování 4 nejzávažnějších problémů. Úkolem jednotlivých skupin pak bylo tyto 4 problémy podrobněji rozpracovat.

Shrnutí hlavních myšlenek, které rezonovaly v rámci diskuzí u jednotlivých kulatých stolů, najdete v zápisu z workshopu, který přikládáme v samostatném dokumentu.

Zápis z prvního odborného workshopu