Druhý workshop s odbornou veřejností pomohl nastavit směr vývoje pardubické dopravy

Dne 4. srpna 2021 se uskutečnil druhý workshop s odbornou veřejností. Ze 112 pozvaných partnerů se jich do Společenského sálu i přes prázdninové období dostavilo 25, aby společně definovali budoucí směr vývoje pardubické dopravy a její priority.

Účastníci se setkali u tří kulatých stolů, opět rozděleni dle svého odborného zaměření a prostřednictvím facilitátorů a moderované diskuze pracovali na identifikaci a úpravě specifických cílů, na stanovení prioritních os rozvoje pardubické dopravy.

Po více než 3 hodinách práce následovalo zhodnocení priorit a vytvoření základu společné vize mobility, která nastaví budou hlavní směr vývoje pardubické dopravy do roku 2035.

Shrnutí hlavních myšlenek, které rezonovaly v rámci diskuzí u jednotlivých kulatých stolů, najdete v zápisu z workshopu, který přikládáme v samostatném dokumentu.

Zápis z druhého odborného workshopu